lampje

Opdrachtgever

Soort Opdracht

   
Bibliotheek Zwolle 2e keer begeleiding zelfevaluatie

 

De Waal Autogroep, Tiel opstellen Reglement RvC en profielschets RvC

 

RSG Wolfsbos, Hoogeveen begeleiden zelfevaluatie RvT

 

ROC Aventus, Apeldoorn begeleiden RvT bij selectieproces nieuw lid CvB

 

Diverse aankomende toezichthouders 5 x per jaar workshop Toezicht houden voor nieuwkomers

 

De Stadkamer, Zwolle Begeleiding strategische sessie

 

LHV Regio Zwolle/Flevoland/Vechtdal Themabijeenkomst governance voor Kringbestuur

 

Drenthe College, Assen Begeleiding zelfevaluatie RvT

 

Hogeschool Windesheim, Zwolle  Begeleiding zelfevaluatie RvT