lampje

Opdrachtgever

Soort Opdracht

Witteveen en Bos, Deventer

Advisering inzake visie en realisatie RvC structuur

Hogeschool Windesheim, Zwolle Aanpassen visiedocument en toezichtskader

Stichting OOZ, Zwolle

Begeleiden zelfevaluatie RvT

Onderwijsstichting Arcade,Emmen

Begeleiden zelfevaluatie RvT

Stichting CROW, Utrecht/Ede

Advisering ontwikkeling nieuw governancemodel

Stichting Quadraam, Duiven Begeleiden deel 1  en 2 zelfevaluatie RvT

Triada Woondiensten, Heerde

Begeleiden zelfevaluatie RvC

Acantus, Veendam

Begeleiden zelfevaluatie RvC

De Zijlen, Groningen Dagvoorzitter themabijeenkomst
Rabobank IJsseldelta, Zwolle Begeleiden zelfevaluatie RvC
SVn, Amersfoort Begeleiden themabijeenkomst governance,opstellen visiedocument nieuwe RvT, advisering inzake topstructuur en opstellen RvT profielen
Paasheuvelgroep, Vierhouten Opstellen Reglement RvT en profielschets RvT