Opdrachtgever Opdracht        
   
Stichting Catent, Zwolle                                                                       Begeleiding visiebijeenkomst en opstellen Visiedocument + Toezichtskader
Wensink, Zwolle Begeleiding totstandkoming Raad van Advies
Hollander Techniek, Apeldoorn Opstellen Reglement Raad van Advies
Stichting Liudger, Drachten Begeleiding zelfevaluatie RvT
Kennedy Van der Laan, Amsterdam Evaluatie Dagelijks Bestuur
Stichting Woonconcept, Meppel Begeleiding zelfevaluatie RvC
Stichting De Stuw, Hardenberg Organisatie en begeleiding heidag RvT en bestuurder
Stichting Cultuurcentra Oisterwijk en Moergestel Advisering bestuursmodel
Stichting Travers. Zwolle Begeleiding zelfevaluatie RvT
Stichting Derkshoes, Westerbork Begeleiding zelfevaluatie RvT