lampje

Opdrachtgever

Soort Opdracht

Frion, Zwolle

Opstellen nieuw reglement RvT en advisering inzake werving & selectie nieuwe toezichthouders

Bornego College, Heerenveen Begeleiden zelfevaluatie Raad van Beheer

Esdal College, Drenthe

Begeleiden studiebijeenkomst Raad van Toezicht

Stichting Trinamiek, IJsselstein

Begeleiden zelfevaluatie RvT

LindHorst Huisvestingsadviseurs, Hoogeveen

Ontwikkeling MT in verband met bedrjifsopvolging

Stichting Stimulansz, Utrecht

Begeleiden zelfevaluatie RvT

Stichting Op Kop, Giethoorn

Begeleiden zelfevaluatie RvT

Saxion Hogeschool, Enschede

Begeleiden zelfevaluatie RvT

Paasheuvelgroep, Vierhouten

Onderzoek+advies nieuw governancemodel

Stichting Orion, Amsterdam

Begeleiden zelfevaluatie RvT

Stichting CROW, Ede Begeleiding zelfevaluatie RvT

Stichting Arduin, Middelburg

Begeleiding zelfevaluatie RvT

Gemeente Enschede Voorbereiden en begeleiden themabijeenkomst Governance voor 3 RvC's van de gemeente NV's