klok

Opdrachtgever

Soort Opdracht

   
Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Advisering inzake profielschets nieuwe RvT
   
Clusius College (vmbo/mbo), Alkmaar

Begeleiding zelfevaluatie RvT

Begeleiding studiemiddag over de rol van de RvT, samen met CvB

   
Comperio (primair onderwijs), Oost- en Weststellingwerf

Begeleidingstraject van de omslag van bestuursmodel naar raad van toezicht model middels studiebijeenkomsten van RvT en directeur-bestuurder

   
WijZ (welzijn en maatschappelijke dienstverlening), Zwolle

Begeleiding zelfevaluatie en strategische sessie RvT en directeur-bestuurder

   
Stichting Flore (primair onderwijs), Heerhugowaard

Begeleiding zelfevaluatie RvT