alt

Werkwijze Professionalisering

 

Deze adviesopdrachten zijn uiteenlopend van aard. Het kan gaan om het begeleiden van een zelfevaluatie, het opstellen van een reglement raad van toezicht of reglement raad van commissarissen, het adviseren van de raad bij het aantrekken van een nieuwe directeur/bestuurder etc. Zie onder Dienstverlening/Professionalisering alle soorten adviestrajecten.

 

Elke professionaliseringsopdracht wordt voorafgegaan door een persoonlijke intake waarin de vraagstelling centraal komt te staan. Na de intake wordt een offerte op maat gemaakt en gepresenteerd aan de opdrachtgever. De adviestrajecten op het gebied van professionaliseren van commissarissen en toezichthouders worden door Het Centrum CT uitgevoerd op basis van uren x tarief.