alt

Werkwijze bij Bemiddeling

 

Het Centrum CT voert intakegesprekken en maakt nader kennis met voor het proces relevante personen bij de opdrachtgever. Te denken valt aan de RvC/RvT, Raad van Bestuur of Directie, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de huurdersvereniging, aandeelhouders etc. Eventueel kunnen ook externe stakeholders geïnterviewd worden. Dit alles dient ter grondige analyse van de situatie en de vacature. Deze startfase is essentieel voor het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen. Tevens biedt het de mogelijkheid de organisatie goed te leren kennen en in te schatten waar een kandidaat in terecht komt.

 

Na inventarisatie stelt Het Centrum CT een kernachtig competentieprofiel op en start de search. Middels netwerksearch en/of een openbare advertentie komen kandidaten in beeld. Eventueel kan de opdrachtgever zelf ook kandidaten aanreiken in het searchproces.

 

Het Centrum CT polst kandidaten, voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en stelt een of meerdere kandidaten voor aan de selectiecommissie van de opdrachtgever.

De selectiecommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaat. Het Centrum CT woont deze gesprekken bij als adviseur.

Mogelijk kan er nog een vervolggesprek nodig zijn voor een verdere kennismaking.

 

De laatste stap is een eindgesprek en benoeming waarin de ingangsdatum wordt bepaald en andere werkafspraken worden gemaakt.