vergrootglas

Opdrachtgever

Soort opdracht

   
Stichting Speelwerkgroep, Meppel 2 leden Raad van Toezicht
(kinderopvang, peuterspeelzalen)  
   
ROC Aventus (beroepsonderwijs), Apeldoorn

Voorzitter Raad van Toezicht

   

ABIS Shipping (rederij), Harlingen

Lid Raad van Commissarissen

   
Beweging 3.0 (zorg), Amersfoort

Advisering aan RvC inzake opvolging RvB

   
ROC Aventus (beroepsonderwijs), Apeldoorn

Lid Raad van Toezicht

   
Beweging 3.0 (zorg), Amersfoort Lid Raad van Commissarissen