alt

Professionalisering

 

Het Centrum CT richt zich op professionalisering van raden van commissarissen en toezichthouders in het kader van good governance in de ruimste zin van het woord. Het Centrum CT heeft een interessant netwerk van allerlei partijen indien het zelf de opdracht niet kan of wil uitvoeren.

 

Het betreft de volgende diensten:

 • Ondersteuning bij de zelfevaluatie van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.
 • Begeleiding van werkconferenties of studiemiddagen.
 • Begeleiding in de ontwikkeling van commissarissen en toezichthouders om ze uit te rusten voor hun veranderende taak in het kader van good governance.
 • Opstellen van functie- en competentieprofielen van commissarissen en toezichthouders.
 • Opstellen Reglement RvC of RvT.
 • Begeleiding van de omschakeling van een bestuurs- naar een raad van toezicht model.
 • Teamvorming bij een nieuwe samenstelling na een fusie.
 • Begeleiding bij het voor de eerste keer oprichten van een RvC of RvT.
 • Begeleiding van de RvC en RvT bij werving & selectie van een nieuwe Directeur of Voorzitter Raad van Bestuur.
 • Persoonlijkheids- of teamanalyse binnen de RvC of RvT.
 • Aanbieden van een dashboard tool om alle benodigde informatie (notulen, jaarcijfers, rapportages, de gedragscode etc.) on-line inzichtelijk te hebben. Deze is ontwikkeld door The Knowledgde Centre in Apeldoorn.
 • Onderzoek naar risicomanagement en beheersingsystemen.
 • Onderzoek naar integriteit.