Vergrootglas

Bemiddeling

 

Het Centrum CT biedt concrete hulp en adviseert bij het vinden van een juiste commissaris of toezichthouder. Er wordt gezorgd voor een objectieve bemiddeling tussen kandidaat en opdrachtgever.

Het Centrum CT heeft kandidaten in het vizier van allerlei niveau, achtergrond, leeftijd en sexe die van toegevoegde waarde zijn voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. In de vigerende governancecodes en daaruit voortvloeiende reglementen, zijn de eisen aan toezichthouders en bestuursorganen veel explicieter en complexer geworden. Deze trend vraagt om onafhankelijke mannen en vrouwen die met een praktische en intelligente blik naar kwesties kunnen kijken. Diversiteit in toezichthoudende organen is in de ogen van Het Centrum CT net zo van belang als verscheidenheid in een raad van bestuur of directie. Het Centrum CT weet nieuwe kanalen aan te boren om in die behoefte van RvC’s en RvT’s te voorzien. Het bereikt mannen en vrouwen die weten dat van hen steeds meer professionaliteit en verantwoordelijkheid wordt verwacht bij tal van organisatietechnische aangelegenheden. Op bijvoorbeeld financieel, juridisch, vastgoed of branche-inhoudelijk gebied wordt namelijk echt iets van hen verlangd.

 

Het bemiddelingsproces is transparant en kent de volgende inhoud:

  • Analyse van de organisatie en stakeholders
  • Opstellen van het functieprofiel
  • Directe kandidatenbenadering en/of openbare werving
  • Interviews met kandidaten
  • Interviews bij de opdrachtgever (samen met Het Centrum CT)
  • Voordracht en aanstelling