alt

Het Centrum CT staat voor…

 

Het op een integere wijze bemiddelen en professionaliseren van commissarissen en toezichthouders in maatschappelijke organisaties en middelgrote (familie)bedrijven. Sterke focus ligt op Oost en Noord Nederland vanwege de jarenlange werkervaring van de oprichter/directeur in deze regio's.

 

Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders is opgericht in 2010 door Marjon Roefs. Door haar carrière (7 jaren bij Pricewaterhouse Coopers in Amsterdam/Zwolle en 10 jaren bij Beljon + Westerterp in Zwolle/Hengelo) heeft zij advieservaring opgedaan bij tal van organisaties.

 

In al deze jaren heeft zij een fijnmazig netwerk opgebouwd van kandidaten met een grote diversiteit die van toegevoegde waarde zijn voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. In de vigerende governancecodes en daaruit voortvloeiende reglementen, zijn de eisen aan toezichthouders en bestuursorganen veel explicieter en complexer geworden. Deze trend vraagt om onafhankelijke mannen en vrouwen die met een intelligente blik naar kwesties kunnen kijken.

 

De specifieke kennis over governance en de wijze van toezicht houden, heeft zij opgedaan in haar voormalige nevenfuncties als toezichthouder in de sportwereld en in de zorg en haar huidige rol als commissaris bij een woningbouwcorporatie, toezichthouder bij een onderwijsinstelling en commissaris bij een eredivisie voetbalclub. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI) en de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

 

In de wens om een brede bijdrage te leveren aan professionalisering van commissarissen en toezichthouders, betrekt Het Centrum CT een aantal partners bij de uitvoering van opdrachten.